W i l 

   j e 
   o o k
   g r a a g
   g e t r o o s t
   w o r d e n ?

De Troostdichter en zijn Troosthuisje

Boudewijn Betzema is Troostdichter. Dat is zijn vak. Hij luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft.

Moet je iets van het hart? Elke donderdag en vrijdag van 10.00 -16.30 uur wacht Boudewijn op je verhaal, in een van de stovenzettershuisjes aan de flank van de Mariakerk, vlak naast de toren van de Lebuinuskerk. Een mooie zinvolle plek.

Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt Boudewijn het sociale met kunst.

Dankzij Stichting Troosthuisje doet hij dit werk belangeloos en zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen.

Bijdragen aan de stichting? IBAN NL 52 RABO 0317 5840 06.
Stichting Troosthuisje is aangemerkt als ANBI.


"Wow, zei hij verwonderd/En jij hebt zomaar alle tijd/Voor mij en mijn verhaal/Dit komt zomaar op mijn pad/Man, wat kan jij luisteren"

Wat doet Stichting Troosthuisje Het aan ieder medemens het onvoorwaardelijk bieden van troost door middel van een luisterend oor en door het aanbieden van dichtkunst vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element.

Waarom een Troostdichter Boudewijn Betzema ontdekte zijn gave tot troosten een aantal jaren geleden en middels intens luisteren en het schrijven van (troost)gedichten wil hij zijn steentje bijdragen aan een mooiere samenleving.

Zie ook: Troosten... dat doe je toch 'om niet'?

Een Troosthuisje in Deventer

Vanaf 2 maart is Boudewijn elke donderdag en vrijdag te vinden in het stovenzettershuisje in Deventer, nu een Troosthuisje.

Wil je de Troostdichter live ontmoeten. Hier staan data en tijden vermeld waar hij te vinden en te bezoeken is plus zijn optredens.

Nieuws

Nacht van Goud - 8 september

De Troostdichter in de spiksplinternieuwe bibliotheek - zondag 30 september van 12.00-17.00

Pop-Up Galerie vanaf 10 mei in het Troosthuisje

Troostverzen

Hier kun je zijn Troostverzen lezen. Ze staan in willekeurige volgorde, op gevoel. Ze zijn allemaal Boudewijn's persoonlijk eigendom. Mocht je er een willen gebruiken, dan via de mail even om toestemming vragen en altijd met bronvermelding. En …wat is het je waard? Doneer jouw vrijwillge bijdrage op  het rekeningnummer van de Stichting Troosthuisje.

De dichtbundel TROOST van Boudewijn is uit. Hier en hier vind je meer informatie over de bundel.


Schrijfsels

Onder deze knop schrijft Boudewijn wat hij zoal beleefd heeft in het Troosthuisje en lees je over zijn gedachten die ontstaan zijn uit ontmoetingen.