W i l 

   j e 
   o o k
   g r a a g
   g e t r o o s t
   w o r d e n ?

De Troostdichter en zijn Troosthuisje

Boudewijn Betzema is Troostdichter. Dat is zijn vak. Hij luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft.

Moet je iets van het hart? Elke donderdag en vrijdag van 10.00 -16.30 uur wacht Boudewijn op je verhaal, in een van de stovenzettershuisjes aan de flank van de Mariakerk, vlak naast de toren van de Lebuinuskerk. Een mooie zinvolle plek.

Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt Boudewijn het sociale met kunst.

Dankzij Stichting Troosthuisje doet hij dit werk belangeloos en zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen.

Bijdragen aan de stichting? IBAN NL 52 RABO 0317 5840 06.
Stichting Troosthuisje is aangemerkt als ANBI.


"Wow, zei hij verwonderd/En jij hebt zomaar alle tijd/Voor mij en mijn verhaal/Dit komt zomaar op mijn pad/Man, wat kan jij luisteren"

Wat doet Stichting Troosthuisje Het aan ieder medemens het onvoorwaardelijk bieden van troost door middel van een luisterend oor en door het aanbieden van dichtkunst vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element.

Waarom een Troostdichter Boudewijn Betzema ontdekte zijn gave tot troosten een aantal jaren geleden en middels intens luisteren en het schrijven van (troost)gedichten wil hij zijn steentje bijdragen aan een mooiere samenleving.

Zie ook: Troosten... dat doe je toch 'om niet'?

De stichting Troosthuisje is samen met de Troostdichter op zoek naar een vorm om de stichting te 'verduurzamen'. In dit geval wordt daarmee bedoeld: minder kwetsbaar te zijn door afhankelijk te zijn van één mens, de troostdichter. En om een landelijk netwerk te creëren van troosters. De naam is er: Troosters Collectief. Haast organisch lijkt het collectief nu al vorm te krijgen, gezien de reacties van mensen die graag mee willen doen.


Een Troosthuisje in Deventer

Vanaf 2 maart is Boudewijn elke donderdag en vrijdag te vinden in het stovenzettershuisje in Deventer, nu een Troosthuisje.

Wil je de Troostdichter live ontmoeten. Hier staan data en tijden vermeld waar hij te vinden en te bezoeken is plus zijn optredens.

Nieuws

Compassieprijs 2018

Een checque van € 500,-

Apostolisch genootschap - 18 oktober en 1, 15 en 29 november

De Troostdichter in de spiksplinternieuwe bibliotheek - vanaf 4 november elke 1e zondag van de maand van 1200 - 16.00 uur

Lezing 'Over Troost' in Zutphen en in Nieuwegein

Troostverzen

Hier kun je zijn Troostverzen lezen. Ze staan in willekeurige volgorde, op gevoel. Ze zijn allemaal Boudewijn's persoonlijk eigendom. Mocht je er een willen gebruiken, dan via de mail even om toestemming vragen en altijd met bronvermelding. En …wat is het je waard? Doneer jouw vrijwillge bijdrage op  het rekeningnummer van de Stichting Troosthuisje.

De dichtbundel TROOST van Boudewijn is uit. Hier en hier vind je meer informatie over de bundel.

Schrijfsels

Onder deze knop schrijft Boudewijn wat hij zoal beleefd heeft in het Troosthuisje en lees je over zijn gedachten die ontstaan zijn uit ontmoetingen.


Troostlezingen

Al enige tijd is Boudewijn in te huren voor troostlezingen door heel Nederland.

Deze lezingen zijn interactief en daardoor nooit gelijkluidend. Dat maakt ze boeiend, speels en rakend en de luisteraar is er direct bij betrokken. De lezing is gebaseerd op een aantal vaste items, er is echter veel ruimte voor eigen inbreng. Met elkaar maak je als het ware de lezing compleet. De duur van een lezing is sterk afhankelijk van inbreng, hoeveelheid personen en hoeveel tijd er beschikbaar is. Sommige lezingen duren drie kwartier maar het komt ook voor dat we met elkaar zo'n twee uur bezig zijn. Boudewijn werkt met een 'vanaf-prijs' van € 75,00 voor een lezing van drie kwartier. In overleg is uitbreiding mogelijk. De prijs is exclusief reiskosten, tenzij anders afgesproken en het bedrag komt altijd ten goede van de stichting. Boudewijn is te boeken via info@troosthuisje.nl