Zijn dichtbundel TROOST was binnen een jaar uitverkocht. Even heeft hij gedacht aan een herdruk, maar Boudewijn zou Boudewijn niet zijn, als hij ondertussen allang weer met een nieuwe bundel aan de gang was...

Nieuwe dichtbundel 'juweeltjes'

De bundel met 38 verzen, als een kleinood vorm gegeven door Roelie Zanting (www.isroelie.nl) is al door zeker 50 mensen gekocht en gewaardeerd. Juweeltjes is in een oplage van 400 stuks in eigen beheer geproduceerd en wordt door de stichting Troosthuisje verkocht. De bundel 'juweeltjes' kost incl. verzenden: € 14,16

Graag overmaken tnv Stichting Troosthuisje NL 52 RABO 0317 5840 06
Omschrijving: Juweeltjes
Niet vergeten: Naam + volledig adres
Na ontvangst bedrag op rekening troosthuisje wordt de bundel toe gestuurd.Foioeotos ooop osolooot


Bij binnenkomen zeggen

vind dit eng hoor vreselijk eng


en bij weggaan vragen

om een kus


dan is in tussentijd

heel veel gebeurd


of in haar woorden

ik heb een eerste stap gezet


boudewijn 24.05.2019Ioko boeono voaono aololoeoso voeoeol (inc. hoofdletters en komma’s punten)


Ik ben van alles veel

en van heel veel

maar weinig.


Ik ben van liefde, hartstocht,

maar ook van

boosheid, storm.


Ik ben van blijheid, vreugde,

maar ook van

diep verdriet.


Ik ben van puur en echt

en ken ook

valse schijn.


Ik ben van pas geboren

maar voel mij

eeuwen oud.


Als je mij vraagt

wie ben je toch?

Ik weet het niet.


Ik ben.


Boudewijn 12.01.2019Moyo Soionogoionogo Sooouol

… en dan aan het eind

zacht ontspannen op m'n mat

lavendeldoekje op m'n ogen

minimal music in de ruimte

draait ze rustig en heel teder

zacht m'n schouders in hun stand

vingertoppen noden spieren

tot ontsluiten van m'n hand

tranen waar vandaan

mijn hele wezen opent zich

kan eindelijk ontvangen


Boudewijn 12.08.2019


P r o t o c o l l e n

protocollen laten varen

je principes laat ze gaan

je van binnenuit bevrijden

vlindervrij in 't leven staan

zeker daar is lef voor nodig

en vertrouwen het komt goed

kom begin maar met beginnen

en vergeet dat wat je moet


© Boudewijn15.06.2019


h o eod o eoj i jod a t

hoe doe jij dat verhalenman

je zet de waarheid naar jouw hand


de kern van het verhaal is juist

en wat verteld is klopt


de kleuren echter daar omheen

zijn later aangebracht

een landschap van coulissen


de inhoud blijft dan anoniem

en bij getrooste zelf


zo roep jij dus jouw boodschap uit

weet mij steeds weer te raken


© Boudewijn 02.05.2019


S t o v e n z e t t e r s h u i s j e

Wat ben je koud

mijn lief

Hier heb je mijn stoofje

mijn lief

Wat gloeiende kooltjes

mijn lief

Voor warme voetjes

mijn lief

En hier zijn mijn armen

mijn lief

Zo warm om je heen

mijn lief

Mijn vlammende hart

mijn lief

Voor jou, jou alleenT r o o s t

zo op zoek naar ronde woorden

woorden

voor wat tederheid

woorden

die verdriet polijsten

woorden

die zijn toebereid

om te troosten en te strelen

woorden

om je leed te delen

ook al raak je pijn niet kwijt


maar de woorden

zijn verdwenen

alle woorden

zijn gegaan

ik wil eenvoudig

zonder woorden

heel dicht bij je komen staan


E roz i j n

wat jij nu voelt, ik weet het niet

ik kan er slechts naar gissen

wat jij laat zien dat is verdriet

om wat je nu moet missen

mag ik er voor je wezen

mag ik er voor je zijn


wat jij nu denkt, ik weet het niet

ik kan het slechts bevroeden

maar eenzaamheid ligt in ‘t verschiet

ik wil je graag behoeden

mag ik er voor je wezen

mag ik er voor je zijn


door warm en heel dichtbij te zijn

dat wil ik je graag zeggen

en roep je mij bij stille pijn

je hoeft niets uit te leggen

ik wil er voor je wezen

ik zal er voor je zijnC h r y s t a l   C l e a r

zo zuiver als ...

de jonge vrouw

van eenentwintig

met het syndroom

van down


we zagen haar

na lange tijd

haar blonde krullen

haar hoekig hoofd

zo lief


haar armen wijd

en om ons heen

zo diep genegen

haar kinderziel

kristal


ik huilde zacht

want was ontroerd

haar ogen zagen

zij vlijde zich

mijn god ...


U i t z i c h t   T r o o s t h u i s j e

ik zie ze vaak

hun kromme schouders

het hoofd omlaag

probeer hun blik

te vangen

even langszij

maar nee

zo droef zo ver

alweer voorbij


S c h i p p e r s k i n d

het leven in geslagen

benoemde zij haar kindertijd

en daarna kwam verhaal

dronken was een codewoord

maar ook geslagen pijn

prostitutie en nog meer

haar tranen bleven vloeien

ik traande met haar mee

gelijk het zoute stromen

klonk schoonheid

om het leven

het wonder van bestaan

haar volle leven uitte zij

die kostbare minuten

ik luisterde en leefde

stil haar hele leven mee

een zacht omarmen

aan het eind

getroost gesterkt

weer verder


Z oow i loi koz i j n

zo zijn als een jakje

van katoen of van keper

zo dikwijls gewassen

gemangeld gedroogd

te lang in de zon ook

zo verbleekt zo verschoten

een jakje versleten

dat nauwelijks oogt

maar heel comfortabel

en zo zacht om je schouders

als nacht je omgeeft


W i j d o p e n

de dag staat wijd open

strooit handenvol licht

zet de luiken maar open

en kijk zielsgericht

kom mee

we gaan lopen

tot de dageraad dicht


R i v i e r e n s t r o o m

uren liep ik langs haar oever

heel laag nu haar waterstand

zo kalm zij langs stroomde

de uiterwaard nu kaal en bruin

maar wat een troost en

wat een rust ontving ik in

dat ogenblik van diep verdriet

volkomen leeg gehuild

geen woorden meer

dank je wel rivierenstroom


V e r b o r g e n

je doet me vergeten

geen vijftig of zestig

maar zoals jij

zoekend en tastend

en niet zien

hoe mooi

hoe fantastisch

zoveel schoonheid

nog verborgen

van binnen

kom maar

kom tevoorschijn

dan word je