Doneer

Troostregels

Wie voor een lezing, een voordracht, aan het werk in een mobiel Troosthuisje* bijvoorbeeld gedurende een conferentie, of op een andere manier van zijn troostwerk gebruik wil maken, is het goed te weten dat dit gebeurt via de Stichting Troosthuisje en dat hieraan leveringsvoorwaarden en kosten zijn verbonden. Wij noemen dit troostregels.

 

Hoe kunt u van de Troostdichter gebruikmaken

Nou dat gaat zo: stuur een mail naar info@betzema.nl met uw aanvraag en wanneer dit is. Stichting Troosthuisje bekijkt of de door u gevraagde datum nog beschikbaar is en neemt contact met u op. Zorg dat u een budget heeft van ten minste € 75,00 per dagdeel, exclusief reiskosten. Dit bedrag is ten behoeve van het voortbestaan van de Stichting Troosthuisje. Wanneer u met Stichting Troosthuisje tot overeenstemming komt, leggen we een en ander schriftelijk vast en nemen we eventuele bijzonderheden met u door. Zeg maar een Troostovereenkomst! Zo komen we geen van beiden voor verrassingen te staan en behoeven we zelf achteraf niet getroost te worden…

 

Wat doet de Troostdichter

De Troostdichter luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft. Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt de dichter het sociale met kunst. Hiermee zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, empathie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen.

 

Wie is de Troostdichter

Boudewijn Betzema vervult deze taak sinds 2016, ontstaan uit de behoefte de sterk verhardende samenleving te verzachten via compassie en empathie.

 

Waarom een Troostdichter

Boudewijn Betzema ontdekte zijn gave tot troosten een aantal jaren geleden. Hij zet intens luisteren en het schrijven van (troost)gedichten in om zijn steentje bij te dragen aan een mooiere samenleving. Dit blijkt in een grote behoefte te voorzien.

 

Waar heeft de Troostdichter zelf behoefte aan

Promotie vooraf door de organisatie die hem wil inzetten en op het terrein zelf. Dat er gedurende de periode dat hij aanwezig is koffie/thee beschikbaar is. *Dat u een kleine (mobiele) ruimte creëert waar mensen zich even kunnen afzonderen om in gesprek met de Troostdichter te gaan. Een en ander altijd in vriendelijk overleg. Hij is er immers voor u.

Stichting Troosthuisje
De stichting is aangemerkt als ANBI
(sinds januari 2018)
RSIN-nummer: 857398945

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Liesbeth Gerlofsma
  • Penningmeester: Jan Barwegen
  • Secretaris: Jan van der Hoek
  • Algemeen bestuurslid: Boudewijn Betzema

Financiën

Hieronder vind je de financiële verantwoording van de stichting Troosthuisje van de afgelopen jaren en de begroting van het komende jaar.

Boudewijn Betzema als troostdichter

Wie ik ten diepste wil zijn

Troostdichter word je door het leven zelf, door hartstocht, liefde, mededogen, compassie. Troostrijk zijn werd zo mijn specialiteit.

Waar vind je troost

Mijn deur staat open. Er is altijd ruimte voor troost.
Of het nu is bij een goed gesprek in het Troosthuisje, een wandeling langs de IJssel of in een troostgedicht.

Troosthuisje

in Zwolle

Troostwandeling

langs de IJssel