w a a r  
   k a n
   i k

   d e  
   t r o o s t d i c h t e r   
   v i n d e n

Troosthuisje weer naar Zwolle

Vanwege de grote vraag vanuit Zwolle (Wanneer komt de Troostdichter weer terug) en het tegenvallende resultaat in Deventer (er komen helaas te weinig mensen het huisje binnen, men vindt de drempel te hoog om binnen te komen is het meest gehoorde geluid) zijn er verregaande onderhandelingen om in april 2019 weer in Zwolle verder te gaan. Wellicht in combinatie met het Deltion. Hiertoe stopt het contract met NV Bergkwartier over de huur van het Stovenzettershuisje in Deventer in februari 2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––––


Op vrijdag 5 oktober mocht de stichting Troosthuisje een cheque van € 500,00 ontvangen uit handen van Harry Joling die afscheid nam van Wijkteam Binnenstad/De Hoven en het geldbedrag aan onze stichting gunde. Tijdens een mooi samenzijn overhandigde hij de cheque aan onze Troostdichter die hem namens de stichting dankbaar in ontvangst nam.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Troostdichter in het Deltion College

Na een aantal intensieve gesprekken tussen Boudewijn en het Deltion College in Zwolle is maandag 17 december 2018 de Troostdichter voor het eerst in een 'troosthuisje' binnen het school gebouw zijn werk gedaan als trooster. Een geslaagd experiment waar zowel Boudewijn als de school heel blij zijn met het resultaat. Maar liefst vier leerlingen plus een docent durfden te komen met hun verdriet. Stilmakend en wat verdrietig om het leed, maar gelukkig met het resultaat. Er wordt nagedacht over een mogelijk vervolg.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Compassieprijs

Tijdens de uitreiking van de landelijke prijs voor Compassie 2019 op 29 november op de Vrije Universiteit van Amsterdam, ontving Boudewijn een eervolle derde plaats op het podium.
Er waren 26 genomineerden!

–––––––––––––––––––––––––––––––––

De Troostdichter en de nieuwe bibliotheek

Vanaf 4 november 2018 is de Troostdichter elke 1e zondag van de maand tot en met de zomervakantie 2019 te vinden in de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer. U treft hem daar op de eerste etage in een van de nisjes naast de grote trapopgang,
van 12.00-16.00 uur.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Over Troost

31 maart 2019 is er een lezing 'Over Troost' in Nieuwegein bij het Apostolisch Genootschap. Meer info volgt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dichtbundel TROOST

De weerslag van drie jaar troostdichtwerk is te vinden in de dichtbundel TROOST van Boudewijn. Deze unieke bundel met een met de hand in zeefdruk uitgevoerde omslag is in beperkte oplage verkrijgbaar via info@troosthuisje.nl en wordt na overmaken van € 34,25 (€ 30,00 bundel + 4,25 verzendkosten) op rek.nr. NL80 RABO 0326 7880 26 ten name van B. Betzema onder vermelding van 'Troostbundel’ en bezorgadres (!) toegestuurd

–––––––––––––––––––––––––––––––––