Doneer

Hoe werkt de Troostdichter

De Stichting Troosthuisje verwezenlijkt haar doel door middel van een nieuwe kunstvorm: het aanbieden van dichtkunst middels een Troostdichter vanuit een Troosthuisje als sociaal verbindend element voor ieder medemens. Een Troosthuisje is een kleine intieme, anonieme en vrij toegankelijke ruimte waar de Troostdichter (hij of zij die de gedichten schrijft en aanbiedt) een luisterend oor biedt. Bovendien kan de stichting projecten starten die troost kunnen bieden en hiermee zorgen voor verbetering van netwerkvorming, zelforganisatie, leefbaarheid en positieve publieke beeldvorming. Troosthuisjes en -projecten vormen een wezenlijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving en daardoor wellicht aan minder ‘verwarde personen’ op straat. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Troostdichter Boudewijn Betzema luistert, geeft pure aandacht aan ieder die daaraan behoefte heeft. Als je wil, ontvang je een troostgedicht. Zo verbindt de hij het sociale met kunst. Hiermee zet hij zich in om basale behoeften als aandacht, compassie en leefbaarheid in de samenleving niet te laten verdwijnen. Hij doet dit voor niets. Boudewijn vervult deze taak sinds 2016, ontstaan uit de behoefte de sterk verhardende samenleving te verzachten via compassie en empathie.
Om de kosten van de stichting te dekken zoekt de stichting naar inkomsten. Enerzijds zijn er inkomsten door donaties van personen die het werk van de stichting belangrijk vinden. Anderzijds zoekt de stichting actief naar subsidies. Ook kunnen inkomsten gegenereerd worden uit de verkoop van gedichten en het geven van lezingen.

Het geld wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Conform de statuten (bijlage) wordt jaarlijks verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven en wordt jaarlijks een begroting opgesteld.
Besluiten over uitgaven worden door het bestuur genomen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar bestuurstaken. De Troostdichter, tevens bestuurslid, kan een dagelijkse vergoeding ontvangen van ten hoogste
€ 50 voor de dagen dat hij zich als troostdichter inzet.

Onverwacht bezoek

Onverwacht bezoek

Ernstig kwam ze binnen, hier in het Troosthuisje tegen de oude Mariakerk. Ze ging zitten en wilde wel koffie. Ze keek...

Dankbaarheid

Dankbaarheid

'Hoe kom je nou tot dankbaarheid?' Vroeg ze zodra ze het Troosthuisje aan de Schoenkuipenbrug in Zwolle binnenstapte....

Waar vind je troost

Mijn deur staat altijd open. Er is altijd ruimte voor troost. Of het nu is bij een goed gesprek in het Troosthuisje, een wandeling langs de IJssel of in een troostgedicht.

Troosthuisje

in Zwolle

Troostwandeling

langs de IJssel