Onverwacht bezoek

Onverwacht bezoek

Onverwacht bezoek Ernstig kwam ze binnen, hier in het Troosthuisje tegen de oude Mariakerk. Ze ging zitten en wilde wel koffie. Ze keek het huisje rond met een blik van ‘het klopt’ in haar ogen. Ik zocht in mijn geheugen naar iets van herkenning....
Indrukken van een troostdichter

Indrukken van een troostdichter

Indrukken van een troostdichter Vanmiddag zo iets moois en ontroerends beleefd… Dat er in een verzorgingshuis een vrouw al drie jaar wordt verzorgd op een liefdevolle manier en dat een van hun dochters een papiertje van de wensboom die daar staat afhaalt en met...
Dankbaarheid

Dankbaarheid

Dankbaarheid ‘Hoe kom je nou tot dankbaarheid?’ Vroeg ze zodra ze het Troosthuisje aan de Schoenkuipenbrug in Zwolle binnenstapte. Ik gaf haar een hand en nodigde haar uit te gaan zitten. ‘Wil je koffie of wil je thee?’ ‘Wow, heb je dat?...
Ahh, wat fijn

Ahh, wat fijn

Ahh, wat fijn Toen ik aanbelde zat hij nog aan zijn yoghurttoetje. Ahhh, wat fijn. Ga nog even zitten, dan ik eet mijn toetje op. Hij was slecht te verstaan, sprak alles binnensmonds en ik vroeg hem of hij gewend was geraakt hele dagen niet te praten. Ja, nou nee...